CẢM BIẾN -SENSOR

Cảm Biến An Toàn
Cáp chuyển đổi cảm biến an toàn

OMRON

Các đầu nối M12 ở cả hai bên.
Cảm Biến Hình Ảnh
Giám sát ánh sáng / Cảm biến chiếu sáng, Dòng MDF

OPTEX FA

Công nghiệp đầu tiên. Quản lý sự thay đổi độ sáng chiếu sáng theo giá trị số
Xếp theo:
0983 840 004 - - 0983 840 004